ÀMBITS

Persones grans

ODS

3 SALUT I BENESTAR 4 EDUCACIÓ DE QUALITAT 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

IMPULSAT PER

logo

Mou-te

Projecte realitzat

Mou-te és un projecte d’aprenentatge-servei (APS) dissenyat amb la finalitat d’ajudar a trencar els estereotips negatius derivats de l’envelliment patològic, en el que es potencia la comunicació i la solidaritat entre persones grans i joves i l’adquisició de noves competències, capacitats i coneixements.

Durant el projecte el grup de joves comparteix els seus coneixements i experiències a través de les TIC amb les persones usuàries del centre que esdevenen actors dels processos socioculturals del seu entorn, alhora que es promou la cohesió social i les habilitats socials, comunicatives i cíviques.

Els joves juntament amb el grup de persones grans dissenyen, assagen i graven un LIP DUP en el que es presenten les diferents activitats que realitzen diàriament amb la fi de mostrar-se a la societat com a gent gran: persones grans amb un grau de dependència, però capaços de generar canvis i sobre tot gent gran autèntica, espontània, participativa, capaç d’aprendre, divertir-se i adaptar-se als nous estils de vida.

Objectius

  • Afavorir la solidaritat entre generacions.
  • Establir vincles afectius amb persones noves augmentant la pròpia autoestima.
  • Trencar estereotips negatius sobre la vellesa i el deteriorament cognitiu.
  • Apropar les TIC a les persones grans.
  • Potenciar el rol de la persona gran com a persona activa capaç de generar canvis.
  • Promoure la participació de les persones grans en els processos socioculturals del seu entorn.
  • Potenciar el coneixement mutu entre generacions enfortint les habilitats socials i comunicatives dels participants.
  • Fomentar la sostenibilitat a través de la cohesió social.