ÀMBITS

Dona

ODS

3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE

IMPULSAT PER

Programa d’Atenció Integral a la violència intrafamiliar i de gènere

Projecte realitzat

Servei especialitzat d’atenció directa bio-psico-social a la violència, adreçat tant a dones i els seus fills i filles que hagin patit o estiguin patint situacions de maltractament domèstic com a qualsevol persona víctima de violència de gènere o intrafamiliar.

El programa ofereix serveis d’atenció a la violència, així com la derivació a tota una sèrie de recursos i programes complementaris, bàsics per a assolir la finalitat, en funció de la situació en que es trobi cada persona (pisos d’urgència, casa d’acollida, pisos tutelats, centres oberts infantils, programes per a persones que exerceixen la violència, etc…) i el seguiment i coordinació dels casos.

El programa compleix les funcions d’un punt aglutinador de recursos, d’accés senzill i ràpid, que dóna suport i complement als diferents recursos locals, comarcals i autonòmics d’atenció bio-psico-social i educativa, i alhora s’articula amb els recursos ja existents en els diferents municipis.

  • Servei de Primera Acollida i Recepció de Demandes
  • Servei d’Atenció Integral a Urgències
  • Servei d’Orientació i Tractament Psicològic
  • Servei d’Atenció Jurídica
  • Servei d’Orientació i Tractament Social