ÀMBITS

Dona

ODS

1 FI DE LA POBRESA 2 FAM ZERO 3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÓMIC 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

AMB EL SUPORT DE

Programa per a la Consolidació dels canvis iniciats en dones en situació de violència i/o en risc d’exclusió social i els seus fills i filles

Projecte realitzat

Programa implementat l’octubre del 1999 adreçat a dones que han decidit posar fi a la situació de violència viscuda i/o en risc d’exclusió que manifesten la necessitat de rebre suport tècnic i logístic per aconseguir-ho. La finalitat fonamental del programa és oferir a aquestes dones el recolzament necessari en el procés d’eliminació de les seqüeles bio-psicosocials produïdes per la situació, ajudar-les a avançar en el procés iniciat i a consolidar els canvis i evitar el risc de recaigudes en situacions de violència.

Serveis

  • Servei de Suport Tècnic
    Intervenció directa amb les famílies, avaluació de necessitats, derivació i coordinació amb els recursos existents, servei de coaching, servei d’atenció social i jurídica, orientació i suport en l’àmbit de formació i reinserció laboral.
  • Servei de Suport Logístic
    Ajuda per a facilitar un habitatge a dones amb pocs recursos, ajudes econòmiques directes per a despeses inicials, ajudes per compatibilitzar la vida laboral amb l’atenció als infants, ajudes a la quotidianitat.
  • Pisos socials compartits
    Mitjançant pisos socials compartits s’ofereix suport i acompanyament en la consolidació dels canvis iniciats, la reinserció laboral i la recerca d’habitatge en el darrer esglaó del procés de recuperació de les dones i els seus fills i filles.