ÀMBITS

Infància i famílies

ODS

3 SALUT I BENESTAR

FINANÇAT PER

Punt de Trobada BCN Ciutat 3

Projecte actual

El Servei Tècnic de Punt de Trobada – BCN Ciutat 3 neix com un espai neutral, amb valor pedagògic i suport professional per tal d’afavorir el dret fonamental dels menors a mantenir la relació amb els seus progenitors i respectives famílies després de la separació dels pares o en altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar.

Objectius

 • Vetllar pel benestar psico-social i el compliment dels drets dels nens i/o altres membres de la família durant l’exercici del règim de visites.
 • Col·laborar al manteniment i/o la reconstrucció dels vincles familiars davant situacions de separació.
 • Facilitar instruments per tal de millorar la comunicació entre la part no convivent i el/s menor/s.
 • Orientar, acompanyar i proporcionar un ambient adequat per tal de crear un espai d’ajuda a la família mitjançant la resolució de conflictes i utilitzant un procés educatiu i facilitador.
 • Possibilitar acords i desenvolupar conductes positives i canvis d’actituds en les seves relacions a partir d’un nou model de comunicació, integració i dinàmica familiar.
 • Vetllar per la integritat física dels membres de la família i els menors en els casos en que el compliment de visites pugui comportar un risc de violència.
 • Fomentar els interessos i benefici del menor en els casos en que aquest pogués quedar perjudicat per una mala relació entre els seus pares dificultant la seva pròpia relació amb cadascun d’ells i/o les visites.

Serveis

 • Règim de visites amb acompanyament professional
 • Punt de recollida i entrega de menors
 • Orientació i acompanyament per a la superació de la crisi familiar
 • Derivació i coordinació amb altres recursos

Per consultar la Carta de Serveis del Punt de Trobada cliqueu sobre el següent enllaç.