ÀMBITS

Persones grans

ODS

3 SALUT I BENESTAR 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 17 ALIANÇA PELS OBJECTIUS

AMB EL SUPORT DE

Alzheimer Catalunya | Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva | El web de la ciudad de Barcelona

Fundación Avedis Donabedian – Premios Avedis Donabedian a la Calidad

Qualitat de vida i persones amb demència

Projecte realitzat

Formació a professionals sobre la metodologia de treball elaborada pel Bradford Dementia Group adaptada per la seva utilització al nostre país. Mitjançant un mètode d’observació qualitativa i quantitativa del procés de cura s’elabora l’anomenat Dementia Care Mapping (DCM) per mesurar els aspectes positius i negatius de l’entorn psicosocial i així avaluar l’experiència de l’atenció des de la perspectiva de la persona amb demència.

Suport al desenvolupament d’eines pedagògiques: Presentació del llibre Repensant la demència. Pels drets de la persona (Tom Kitwood, Eumo Editorial, Vic, 2003) i vídeo Repensant la demència

Associació Alzheimer Catalunya i la Fundació Avedis Donabedian.