ÀMBITS

Dona

ODS

1 FI DE LA POBRESA 2 FAM ZERO 3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

Servei d’Acollida i Recuperació per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles a la comarca del Barcelonès

Projecte actual

Equipament residencial d’estada temporal destinat a oferir acollida temporal a dones en situació de violència masclista, així com als fills i filles menors d’edat que surten amb ella de la llar. La capacitat és de 8 unitats familiars.

S’acullen dones que hagin decidit trencar amb la situació de violència i no tenen recursos personals ni sòcio-familiars per a enfrontar la situació. L’equipament garanteix a les mares i als fills la seguretat respecte de l’agressor i cobreix les necessitats bàsiques i la integritat psico-emocional.

Les dones i menors acollits reben una ajuda professional dirigida a la seva recuperació psico-social amb l’objectiu que puguin refer la seva vida amb independència de l’agressor o agressora; aquesta recuperació s’estructura generalment entorn als següents aspectes: inici de la recuperació personal de les seqüeles del maltractament, reestructuració familiar, regulació jurídica de la situació, inserció laboral i consecució d’una vivenda.

La titularitat del servei és del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. La gestió està a càrrec de Fundació IPSS des de juny de 1996.

Equip professional:

  • Psicòloga
  • Psicòloga infantil
  • Treballadora social
  • Advocadessa
  • Educadores socials
  • Cuidadores

Per consultar la Carta de Serveis del SAR de la comarca del Barcelonès cliqueu sobre el següent enllaç.