ODS

3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE

FINANÇAT PER

Servei d’atenció especialitzada de suport a la dona víctima de violència domèstica en situació d’acolliment d’urgència

Projecte realitzat

Servei d’atenció professional les 24 hores i els 365 dies de l’any destinat a donar suport especialitzat a les dones i els seus fills i filles víctimes de violència domèstica en el moment que han hagut de marxar del seu domicili i són acollides d’urgència en una pensió, hotel, alberg, etc..

Un professional especialitzat ofereix escolta, suport emocional i psicològic i acompanyament a la dona que es veu obligada a marxar del seu domicili en aquest espai de temps intermedi entre l’acollida d’urgència i l’ingrés en una casa d’acollida especialitzada o un altre recurs