ÀMBITS

Dona

ODS

1 FI DE LA POBRESA 2 FAM ZERO 3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

Servei substitutori de la Llar per a dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista

Projecte actual

Servei social especialitzat d’acolliment residencial temporal de 6 mesos per a dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista. S’ofereixen serveis substitutoris de la llar i suport professional per a la continuació del procés iniciat al Servei d’Acolliment, o bé per a dones que, donada la seva autonomia i els propis recursos personals, no necessiten un ingrés previ en un servei d’acolliment però requereixen suport especialitzat.

El número total de places gestionades per Fundació IPSS és de 24; 20 estan ubicades a la comarca del Barcelonès i 4 a la comarca del Vallès Oriental. De les 20 places del Barcelonès, 8 es van implementar al novembre de 2009 i les 12 restants es van habilitar l’any 2019 juntament amb les 4 places de la comarca del Vallès Oriental. Totes elles són titularitat del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Per consultar la Carta de Serveis dels Servei substitutori de la Llar cliqueu sobre el següent enllaç.