ÀMBITS

Salut mental

ODS

3 SALUT I BENESTAR 8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÓMIC 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

Ajuntament de Sant Boi • Clúster Salut Mental Catalunya

Valoració diagnòstica de persones que presenten una discapacitat psíquica amb la perspectiva d’una integració laboral

Projecte realitzat

Per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Boi es porta a terme un programa de valoració diagnòstica de les capacitats reals d’incorporació al món laboral per part de les persones amb discapacitat psíquica del municipi.

El procés de valoracions és el següent:

  • Entrevista amb els familiars a càrrec d’una treballadora social.
  • Entrevistes amb la persona. Realització de proves i valoració general per part del professional psicòleg.
  • Devolució de l’entrevista als familiars.
  •  Realització de l’informe final i introducció de les dades en un programa que serà informatitzat per tal de que tots els professionals que ho requereixin puguin accedir a l’informe i valoració final de la persona.