Publicació de l’informe Avaluació del cens d’habitatges d’inclusió de Barcelona 2019

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona, de la qual forma part Fundació IPSS, ha presentat l’Informe Avaluació del cens d’habitatges d’inclusió de Barcelona 2019, elaborat per Ivàlua i revisat pel grup de treball de Cens d’habitatges d’inclusió de la pròpia xarxa.

Actualment s’ha iniciat la fase de difusió de l’informe que ja estat publicat també a la pàgina web de l’Acord Municipal per una Barcelona Inclusiva.