Salut per a tothom

En el Día Mundial de la Salut, Fundació IPSS, aliniada i compromesa amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible nº 3 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides -garantitzar una vida sana i promoure el benestar per a tots i totes en totes les edats-, destaca la campanya de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Salut universal vol dir que totes les persones tinguin accés, sense cap discriminació, a serveis de salut integrals de qualitat, quan i on els necessiten, sense enfrontar-les a dificultats financeres. Requereix la definició i implementació de polítiques i accions amb un enfocament multisectorial per abordar els determinants socials de la salut i fomentar el compromís de tota la societat per promoure la salut i benestar.