Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE)

La Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista de la Generalitat de Catalunya ha iniciat una campanya d’informació a la ciutadania a través de les xarxes socials sobre els recursos de la subdirecció adreçats a l’atenció a les violències masclistes.

Es tracta d’un breu vídeo informatiu sobre el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) on s’explica a quina població va dirigida, les tipologies de violència que s’atenen des del servei i els professionals que el componen.

L’elaboració d’aquest audiovisual s’ha realitzat a les instal·lacions del Servei d’Intervenció Especialitzada Barcelonès-Nord gestionat per Fundació IPSS situat a la ciutat de Badalona.

El vídeo també està disponible a les xarxes socials del Departament de Treball, Afers socials i Families de la Generalitat de Catalunya: @treballaferssocialscat