Fundació IPSS registra el Pla d’Igualtat 2023-2026 de l’entitat