Reconeixement a la promoció de la Parentalitat Positiva

El Programa d’Atencio a les Famílies de Fundació IPSS ha obtingut el reconeixement a la promoció de la Parentalitat Positiva atorgat pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Aquest reconeixement vol donar a conèixer entre els experts/es, professionals, responsables polítics i ciutadania en general els esforços de millora de la qualitat que s’estan duent a terme en els serveis de recolzament a les famílies.